Бунзен Тұмсығы

Бунсен тұмсығы туралы арман оның қажетті нәтиже алу үшін қаншалықты қауіпті немесе шоғырланғанын анықтауға деген талпынысын білдіреді. Біреуден белгілі бір реакция алу үшін қанша лықты қажет немесе қаншалықты маңызды болу керек екенін эксперимент жасау. Шектеулері бар жеке эксперимент. Теріс, Бунсен тұмсығы біреуді бұрау үшін эксперимент жүргізуге немесе думанның қалай қажет екенін анықтауға жеке талпыныс көрсетуі мүмкін.