Боялған түк / бояғыш

Түк немесе шаштың өлімі туралы арман сіздің ойыңызша, кескіннің өзгеруін білдіреді. Түстер қалай ойлаудың символына айналады. Мысалы, егер қаныңызды қызыл түк басқан болсаңыз, ол сіздің ойыңыз өте теріс болады. Егер түк басқан болсаңыз, бұл өзіңіз діттеген нәрсені байқағыңыз келетін өзгерісті білдіреді. Түске тереңірек қарау үшін түс тақырыптары бөлімін қараңыз.