Анархия

Анархия туралы арман сізді немесе ережелерді көрсететін немесе мәселелерді өз қолына алатын басқа адамды білдіреді. Өзіңізді білдіргенде қандай да бір ұстамдылықты көрсету іңіз қажет болуы мүмкін. Анархия ережелер мен шектеулерді құрметтеудің жоқтығын да білдіруі мүмкін. Ол күй-кво үшін материя нышаны бола алады.