Джок

Анекдоттуралы айту немесе оқу идеалистік түйіндерүшін ынта-ықыластың белгісі болып табылады. Сіз немесе басқа адам болған идеяның немесе сенімнің жағымды көрінісі. Анекдот оны ойлағанда қалай сезінетінін қарастырыңыз.