Антидот

Антидот туралы арман мәселенің шешімін білдіреді. Дұрыс орнату немесе дұрыс емес болған нәрсені түзету мүмкіндігі.