Аборигендер

Абыздар туралы арман олардың жеке басының өзгеріп, ештеңе құрбандыққа шалатын аспектілерін білдіреді. Оң, аборигендер адамгершілік күшін, құндылықтар мен наным-сенімдерді сыбайлас жемқорлыққа қарсы қағидаттар мен қарсылыққағидаттарын сақтай отырып, білдіреді. Теріс, аборигендер жаман әдеттерді беруге, прогреске немесе бір нәрсені неғұрлым күрделі немесе кемелденген жолмен ойлауға дайын еместігін білдіреді. Сондай-ақ, сіз діттеген немесе тым эмоционалды болып жатқаныңызды көрсетеді.