Сәулетші

Сәулетші туралы арман ізденіспен жоспарлауды немесе дайындықты білдіреді. Сіз немесе бірдеңе үшін бірегей нәрсе туралы ойға ие біреу. Керемет өсірілген нәтиже немесе жағдай. Арманның сәулетшісі идеялар дың немесе жоспарлардың мақсатты түрде іске асырылатынына көз жеткізу ге деген ұмтылысын көрсете алады. Керісінше, арманның архитекторы жоғарыдағы тәжірибені көрсете алады. Терiс жағдайда сәулетшi жоғары дағы сараптаманы немесе тәжiрибенi терiс пайдалану болып табыла ды.