Шаршаған

Арманда қорқыныш туралы армандаған кезде, ондай арман бір нәрсеге қарай шынайы қорқыныш тынығатын еді.