Авторизация

Авторизация туралы арман ырым-жораларды білдіреді. Егер біреу оған қол қоюкерек болса, басқа біреудің қалаған нәрсені орындауды тоқтатуға күші бар екенін білдіреді. Діни адамдар құдай қалаған нәрсемен келісе алмайтындай сезім дітке келуге рұқсат беруін армандай алады. Балама ретінде авторизация бір нәрсені жасауға мүмкіндік беру іңізге сенімді емес дегенді білдіреді. Рұқсат беру сондай-ақ қарым-қатынасты жалғастырмас бұрын біреуді күтіп отырған негізгі тілді немесе әлеуметтік индикаторды ұсыну болуы мүмкін.