Атасының

Атам туралы арман алдыңғы тәжірибеңіз бар жағдайларда өз санасыңды білдіре алады. Алдыңғы тәжірибеңіз болған кезде шешім қабылдау немесе дұрыс және дұрыс емес арасында таңдау мүмкіндігіңіз. Сонымен қатар, атам өз шешімдерін ауыстыратын ақылды таңдауларды немесе тәжірибені білдіре алады. Әжелер, сондай-ақ, сізге қарағанда әлдекімнің ақылды немесе тәжірибелі қабылдаған шешімдерін білдіреді.