Қабылдау

Қабылдауды армандау өзін-өзі бағалау немесе басқалардың үмітін өлшеу проблемаларын білдіреді. Бекіту қажеттігін сезінуіңіз мүмкін. Сондай-ақ, өзін қандай да бір жолмен дәлелдеу қажеттігінақ білдіруі мүмкін. Жоғары стандарттарға ие адамдар тобы немесе бір бөлігі болуы мүмкін.