Картоп

Картоп – арманның екі ұшты символы… Осыны армандаған дарияның және/немесе шапшаңдықты білдіреді. Картоп тынығатын картопты көру немесе жеу үшін арманшыл дың қаржылық мәселелерге қатысты алаңдаушылығын тудырып отыр деп ойлауға саналы ұсыным ретінде түсіндіріледі.